Könyvajánló

Partnerségben állunk könyvesboltokkal, akiknél olyan útikünyveket, DVD-ket, CD-ket is megtalálhatnak, amelyek kapcsolódnak az általunk szervezett kirándulásokhoz.

Filmajánló

Olyan filmekről is olvashatnak itt, amelyek azokon a helyszíneken játszódnak, amerre járunk.

Olvasnivaló

Olyan könyveket említünk meg itt, amelyeket érdemes az utazás előtt elolvasni, ójraolvasni.

 

Jó készülődést az utakra!

Összes
Könyvajánló
t
Filmajánló

Szilágyi Palkó Pál:  Erdély legszebb túraútvonalai

Túrázók nagykönyve

 

Az Erdély és környékének legszebb túraútvonalai legalább annyi csodát rejt, mint sorozatunk első tagja, a nagy sikerű Magyarország legszebb túraútvonalai. Európa egyik legváltozatosabb hegyvilága szegélyezi lakóhelyünket, a kárpáti medencevidéket: a kőzettani és domborzati sokszínűség, a mozaikosan változó táj meglepően érdekes túraterepek helyszíne. Különösen igaz ez a Kárpátok Romániában húzódó részeire, így e túrakalauz erdélyi, partiumi, máramarosi és bánsági hegyi ösvényeket is ismertet. A túrakönyv célja, hogy átfogó képet nyújtson az erdélyi és Erdély környéki hegyvonulatokról, mégpedig a legszínesebb és legjellegzetesebb útvonalak, helyszínek ismertetésével. Találunk benne könnyed kirándulásokat, keményebb csillagtúrákat, vad szurdoktúrákat és többnapos trekkingeket is. A sokszor nyáron is visszafogottan látogatott hosszabb és távolibb útvonalak, valamint a téli teljes elhagyatottság bőséges hegyi kihívást és kalandot kínál, gyakran a turista-hőskor körülményeit idézve vissza.

Bővebben

 

Kertész Iván: 216 este az Operában

 

Kertész Iván, 1950-ben a Magyar Rádió akkor alakult énekkarában kezdte zenei pályafutását. A Zeneművészeti Főiskola karvezető tanszakának elvégzése után, 1958-ban a Magyar Rádió Zenei Osztályának operaszerkesztője lett. Számos műsor és sorozat fűződik a nevéhez, később rovatvezetőként, majd főmunkatársként dolgozott itt. 1996-ban ment nyugdíjba, de azóta is készít néhány műsort a Bartók Rádiónak. 1962-ben kezdett el kritikákat írni a Muzsika című folyóiratba. 1977-től a Magyar Nemzetben, 1992-től a Magyar Hírlapban folytatta ezt a tevékenységét, 1996-tól a Népszava és emellett 1999-től a Magyar Rádió Új Zenei Újságja is közli, illetve sugározza recenzióit. Ezeken kívül rövid ideig az Új Tükör és az Esti Hírlap külső munkatársa is volt. Aranytollas újságíró.

Bővebben

Vida Péter: Erdélyi Városok  - Amit látni kell!

Bővebben

Ivás István:  Az utolsó székely határőrök

 

Ivás István 1925. augusztus 11-én született az Aranyos folyó melletti Alsószentmihályfalván. Szülei a Maros megyei Mogyoró községből származó földnélküli munkások voltak, akik földesúri birtokokra elszegődve tartották fenn családjukat. István az elemi iskolát is több faluban végezte. A fiú 14 éves korától édesapja mellett dolgozott fakitermelőként a Kelemen- és a Görgényi havasokban. 1943-ban sorozták be a Székely Határőrséghez. Ivás István „történelmi elbeszélésnek” szánt írásában a második világégéskor elszenvedett tragikus eseményeket főleg a népi emlékezet alapján rögzítette. Alapvető célja volt, hogy emléket állítson - a Keleti-Kárpátokban húzódó ezeréves országhatárt védő - idős és ifjú székelyeknek, akik 1944 nyarán-őszén az Ojtozi szorostól Bélborig ugyan nagy véráldozat árán, de még a határzónában megállították a támadó szovjet csapatokat. Visszaemlékezése megírásához volt bajtársaitól kért és kapott adatokat. Visszaemlékezései megírásához ösztönző biztatást és szakmai tanácsokat kapott Szabó József János hadtörténésztől, aki bevezető tanulmánnyal és számos magyarázó lábjegyzettel növelte a mű értékét és szakszerűségét. A könyv hiánypótló, méltó folytatása az I. kötetként megjelent Árpád-vonal történetének. Az egykori székely határőrök számára pedig egyfajta elégtételt is jelent szenvedéseikért és áldozataikért.

Nyáry Krisztián : Így szerettek ők 2

Bővebben

19:45, Vasárnap (január 5.), RTL Klub 

Bor, mámor, Provence (A Good Year, 2006)

Az angol bankár, Max Skinner egy omladozó provance-i szőlőhegyet örököl Henry bácsikájától. Max nem szándékozik letelepedni Le Griffon-ban, minél előbb értékesítené a birtokot a teljes borászatával együtt. Menet közben azonban váratlan dolgok húzzák keresztül a számításait: egyrészt felidézi a régi emlékeket, összebarátkozik a helyi vincellérrel, megjelenik Henry bácsi rég elveszett lánya, illetve még a szerelem is itt toppan be az életébe.

Bővebben